Wartość polskiego rynku mebli spada

Niezbyt optymistycznie wyglądają prognozy B+R Studio, co do wartości rynku mebli w Polsce, sprzedawanych dla klientów indywidualnych w 2014 roku.
rynek meblowy

Według szacunkowych obliczeń wartość ta to około 4.790 mln złotych. Co jest spadkiem względem roku poprzedniego, kiedy wynosiła 4.874 mln złotych, jak wynika z oficjalnych danych GUS. Tendencję spadkową widać szczególnie wyraźnie w porównaniu z rokiem 2009, kiedy wartość rynku mebli obliczono na 6.4 mln złotych.
 
Przyczyn malejącej wartości rynku klientów indywidualnych należy szukać w spadku zainteresowania kupnem nowych mebli - odsetek deklaracji gospodarstw domowych o zakupie mebli w 2014 roku wynosił 23%, kiedy rok wcześniej wyższy był o 3%. Zwiększyła się za to liczba deklaracji o zakupie mebli z dolnych przedziałów cenowych, a zdecydowanie zmalała mebli w średniej cenie.
 
Więcej informacji: http://brstudio.eu/

Czytaj również 

Inspiracje